Anunțuri

Rezultat selecție dosare Casier 09.02.2023

Anunț publicitar - Lucrări de reparații curente la căminul Colegiului Tehnic Energetic

Selecție dosare promovare în grad profesional 23.02.2023

ANUNȚ CONCURS SERVICIU PROTECȚIA MEDIULUI ȘI ECOLOGIE URBANĂ 21.03.2023

Rezultat interviu concurs casier

Rezultate finale casier

CONCURS RECRUTARE - SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE - 27.03.2023 - PROBA SCRISĂ

Raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2022

Concurs recrutare - 28.03.2023 - Polițist local cls I superior, cls I principal, cls III principal

CONCURS RECRUTARE - SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE - 27.03.2023 - PROBA SCRISĂ

Concurs la Serviciul Control Activități Comerciale-Direcția Inspecție și Control General, concurs organizat în data de 28.03.2023

Concurs de recrutare, la Serviciul Vehicule Abandonate pe Domeniul Public – DGPL, pentru functia de politist local debutant, din data de 28.03.2023

Concurs funcții contractuale vacante la Serviciul Urmărire Contracte și Realizare Lucrări - Direcția de Investiții - Direcția Generală Tehnică, 20.03.2023

Concurs inspector superior Biroul Management Informațional - Direcția de Relații Publice - Direcția Generală de Administrație Publică, 29.03.2023 ora 10:00

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut -23.02.2023-proba scrisa

Anunt+Proces verbal afisare + Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor care stau la baza programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pe anul 2023.

Erata la concursul de promovare in grad profesional-proba scrisa in 23.02.2023

Anunț organizare concurs de recrutare pentru funcțile publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții – DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ, concurs organizat in data de 30.03.2023, ora 09:00 -proba scrisa

Anunt+Proces verbal afisare + Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor care stau la baza programelor de finanțare nerambursabilă de la bugetul local, prin Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache”, pe anul 2023.

Concurs 30.03.2023 - 1 post, politist local, clasa I, superior-Serviciul Evidenta Persoanei - Directia Generala de Politie locala

ANUNT PUBLICITAR privind la achiziționarea de Servicii de proiectare: Faza- studiu de fezabilitate pentru construire corpuri noi de clădire (unul cu funcțiune de grădiniță și unul cu funcțiuni sportive – bazin de înot și sală sport) în cadrul Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineanu Sector 5, București

Anunt concurs de recrutare, la Serviciul Evidență Acte Administrative, pentru functia de executie inspector superior, din data de 30.03.2023 ora, 12.30

Concurs recrutare 31.03.2023 inspector superior Serv.Relațiile cu Asociațiile de Proprietari/Locatari

Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef Serviciu – Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari/Locatari – 04.04.2023 proba scrisă

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut -23.02.2023-proba scrisa

Concursul de recrutare pentru funcţia contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate Gr. IA – Compartimentul Monitorizare Contracte și Urmărire Proiecte Post Implementare- DIRECȚIA DE DEZVOLTARE in data de 24.03.2023

REZULTAT SELECTIE DOSARE - CONCURS ORGANIZAT IN DATA DE 10.03.2023 PROBA SCRISA - DGE"

Rezultatele probei interviu la concursul de promovare in grad imediat superior celui detinut -23.02.2023-proba scrisa

Raportul procedurii privind derularea procedurii de negociere fara publicare a unui anunt de participare organizata in vederea incheierii unui acord cadru pe 24 de luni avand ca obiect : Servicii de gestionare electronica a datelor, utilizare, programare, mentenanta, asistenta tehnica si actualizare software pentru Sistemul de gestionare electronica datelor si raportarilor specifice Sistemului National de Raportare Forexebug pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, precum si pentru cele 60 institutii publice descentralizate”

Rezultate selecție dosare concurs recrutare inspector superior Serviciul Planificare Investiții 09.03.2023

Concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director General al Direcției Generale de Dezvoltare și Resurse Umane, proba scrisă în data de 11.04.2023

Concurs de promovare pentru o funcție publică de conducere vacantă de Director General la Direcția Generală de Achiziții și Administrativă, organizat În data de 10.04.2023

Raportul procedurii privind derularea procedurii de negociere fara publicare a unui anunt de participare organizata in vederea incheierii unui acord cadru pe 24 de luni avand ca obiect : Servicii de gestionare electronica a datelor, utilizare, programare, mentenanta, asistenta tehnica si actualizare software pentru sistemul de gestionare electronica a resurselor bugetare pentru Sectorul 5 al Municipiului Bucuresti, precum si pentru cele 60 institutii publice descentralizate

Rezultat proba scrisa concurs recrutare - 09.03.2023- proba scrisa - Inspector superior-Serviciul Planificare Investiții si Lucrări Edilitare -Primăria Sectorului 5

Rezultate selecție dosare concurs promovare Șef Serviciu – Serviciul Evidenta Populației 16.03.2023 proba scrisa

Rezultate selecție dosare concurs promovare Șef Serviciu – Serviciul Starea Civila 20.03.2023

Rezultatele etapei de selecţie a dosarelor depuse de candidați la concursul de recrutare organizat în data de 21.03.2023 pentru ocuparea a trei funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Protecția Mediului și Ecologie Urbană – Direcția Generală de Poliție Locală

Rezultatele probei scrise a concursului organizat pe data de 10.03.2023 - Directia Generala Economica

Rezultat proba interviu concurs recrutare - 09.03.2023 - inspector superior - Serviciul Planificare Investiții si Lucrări Edilitare -Primăria Sectorului 5

Rezultate selecție dosare ptr.concurs funcţie contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate IA și funcţie contractuală de execuție vacantă de inspector de specialitate GR.II – Serviciul Urmărire Contracte și Realizare Lucrări

Rezultatul probei interviu pentru concursul organizat in data de 10.03.2023 in cadrul Directiei Generale Economice

ANUNT ORGANIZARE CONCURS DE PROMOVARE ÎN FUNCȚIA PUBLICĂ DE CONDUCERE DE ȘEF SERVICIU – SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

Rezultate selecție dosare concurs de recrutare in cadru Directiei Generale Juridice-27.03.2023-proba scrisa

Rezultate finale Concurs recrutare 09.03.2023 proba scrisa

Rezultate selecție dosare concurs de recrutare in cadru Directiei Generale Juridice-27.03.2023-proba scrisa

Rezultate selecție dosare concurs de recrutare in cadru Directiei Generale Juridice-27.03.2023-proba scrisa

Rezultatele finale ale concursului organizat in data de 10.03.2023 - proba scrisa, pentru ocuparea unor functii publice vacante in cadrul Directiei Generale Economice

Rezultalul selectiei dosarelor concursului din 28.03.2023-proba scrisa la Serviciul Control Activitati Comerciale - Directia Inspectie si Control General - DGPL

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR LA CONCURSUL DIN DATA DE 27.03.2023 - SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Rezultate selectie dosare -concurs de recrutare in dat de 24.03.2023 ora 09.00 proba scrisa, la Compartimentului Monitorizare Contracte și Urmărire Proiecte Post Implementare- DIRECȚIA DE DEZVOLTARE

Rezultat proba scrisa concurs promovare - 16.03.2023 - proba scrisa - Șef Serviciu - Serviciul Evidenta Populației - Primăria Sectorului 5

Rezultatele selecției dosarelor pentru concursul din data de 28.03.2023

Rezultate selecție dosare concurs 29.03.2023 inspector superior Biroul Management Informațional

Rezultate selecție dosare concurs recrutare la Serviciul Ordine Publica (4) - DGPL proba scrisa 28.03.2023 ora 10

Rezultate selecție dosare concurs recrutare Serviciul Circulație pe Drumurile Publice - DGPL din 28.03.2023 proba scrisa ora 13

Rezultat proba scrisa concurs promovare - 20.03.2023- proba scrisa - Șef Serviciu - Serviciul Stare Civila - Primăria Sectorului 5

Rezultat proba interviu concurs promovare - 20.03.2023 - Șef Serviciu - Serviciul Stare Civila - Primăria Sectorului 5

Rezultate proba scrisă la concurs de recrutare din 20.03.2023

Rezultatul probei scrise la concursul din data de 21.03.2023 pentru ocuparea a 3 funcții de execuție în cadrul Serviciului Protecția Mediului și Ecologie Urbană – Direcția Inspecție și Control General – Direcția Generală de Poliție Locală

Rezultat proba interviu concurs promovare - 16.03.2023 - Șef Serviciu - Serviciul Evidenta Populației - Primăria Sectorului 5

Rezultate selecţie dosare înscrise la concursul din data de 30.03.2023 proba scrisa, ora 09.00 - Serviciul Disciplină în Construcții -DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ.

Rezultat selectie dosare pentru concursul din 30.03.2023-proba scrisa grad profesional superior la Serviciului Evidența Persoanelor – Direcția de Evidența Persoanelor și Prevenire și Combatere a Violenței - DGPL – Direcția de Evidența Persoanelor

Rezultat selectie dosare pentru concursul din 30.03.2023-proba scrisa grad profesional superior Serviciului Evidență Acte Administrative - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI

Rezultatul final concurs promovare Șef Serviciu - Serviciul Evidenta Populației 16.03.2023

Rezultatul final concurs promovare Șef Serviciu - Serviciul Stare Civila 20.03.2023

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor la concursul de recrutare organizat în data de 04.04.2023 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu – Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari/Locatari

Rezultate finale la concursul de ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector ,clasa I, grad profesional superior Serviciului Evidență Acte Administrative - DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI din data de 30.03.2023.

Rezultate proba scrisa la concursul pentru functia contractuala de execuție vacantă de inspector de specialitate gr. IA – Compartimentul Monitorizare Contracte și Urmărire Proiecte Post Implementare- DIRECȚIA DE DEZVOLTARE 24.03.2023 proba scrisa

Rezultatul probei scrise 28.03.2023, la Serviciul Control Activitati Comerciale- Directia Inspectie si Control General-Directia Generala de Politie Locala.

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea unor funcții contractuale de execuție de inspector de specialitate Gr.IA și Gr.II - Serv.Urmărire Contracte și Realizare Lucrări- Direcția de Investiții - DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare din data de 28.03.2023, ora 10:00 pentru funcția de polițist local – debutant la Serviciul Vehicule Abandonate pe Domeniul Public – Direcția de Ordine Publică și Circulație pe Drumurile Publice – Direcția Generală de Poliție Locală

Rezultat proba scrisa concurs recrutare - 28.03.2023- proba scrisa - Serviciul Ordine Publica(4)- DGPL S5 - Primăria Sectorului 5

Rezultat proba scrisa concurs recrutare - 28.03.2023 - proba scrisa - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice - DGPL S5 - Primăria Sectorului 5

REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN 27.03.2023 - DIRECȚIA GENERALĂ DE ACHIZIȚII ȘI ADMINISTRATVĂ

Rezultatele probei scrise la concursul din data de 30.03.2023, ora 09.00 - Serviciul Disciplină în Construcții -DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Rezultatul probei scrise la concursul din 30.03.2023- ora 15, proba scrisa-în cadrul Serviciului Evidența Persoanelor – Direcția de Evidența Persoanelor și Prevenire și Combatere a Violenței - Direcția Generală de Poliție Locală

Rezultatele etapei de selecție a dosarelor înscrise la concursul organizat în data de 11.04.2023 pentru promovarea pe funcția publică de conducere vacantă de Director General al Direcției Generale de Dezvoltare și Resurse Umane

REZULTATELE PROBEI INTERVIU la concursul de recrutare din data de 27.03.2023 - proba scrisă - Direcția Generală de Achiziții și Administrativă

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare din data de 28.03.2023, pentru ocuparea unor funcții publice vacante de execuție de polițist local, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul Vehicule Abandonate pe Domeniul Public – DGPL

Rezultat proba interviu concurs recrutare - 28.03.2023 - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice - DGPL

Rezultatul probei interviu concurs recrutare - 28.03.2023 - Serviciul Ordine Publica (4) - DGPL

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare organizat în data de 30.03.2023 - proba scrisă - Serviciul Disciplină în Construcții – DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Rezultatele finale la concursul din data de 27.03.2023 – proba scrisă din cadrul Direcției Generale de Achiziții și Administrativă.

Rezultate finale concurs 29.03.2023 inspector superior Biroul Management Informațional – Direcția de Relații Publice

Rezultate finale Concurs recrutare 28.03.2023 - Serviciul Ordine Publică (4) - DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

Rezultatele finale la concursul din data de 30.03.2023-proba scrisă pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții – Direcția Inspecție și Control General – Direcția Generală de Poliție Locală –

Rezultate finale Concurs recrutare 28.03.2023 - Serviciul Circulație pe Drumurile Publice - DIRECȚIA DE ORDINE PUBLICĂ ȘI CIRCULAȚIE PE DRUMURILE PUBLICE - DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ

REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul de recrutare organizat în data de 04.04.2023 - proba scrisă, Sef Serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari/Locatari

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare, pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante de Director General, organizat în data de 10.04.2023 - Direcția Generală de Achiziții și Administrativă

Rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de Șef Serviciu la Serviciul Relații cu Asociațiile de Proprietari/Locatari - DIRECȚIA GENERALĂ DE ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ din cadrul aparatului de speciali

Rezultatul probei scrise la concursul de promovare din 11.04.2023 pe funcția publică de conducere de Director General – Direcția Generală de Dezvoltare și Resurse Umane - Primăria Sectorului 5

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de promovare din 20.04.2023 pe funcția publică de conducere de Șef Serviciu – Serviciul Relații cu Mass-Media - Primăria Sectorului 5

Rezultatul probei interviu la concursul de promovare din 11.04.2023 pe funcția publică de conducere de Director General – Direcția Generală de Dezvoltare și Resurse Umane - Primăria Sectorului 5

Rezultatele finale la concursul de promovare din 11.04.2023 pe funcția publică de conducere de Director General – Direcția Generală de Dezvoltare și Resurse Umane – Primăria Sectorului 5

REZULTATUL PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT IN DATA DE 19.04.2023 PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE CONNDUCERE VACANTE DE SEF SERVICIU - SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

Rezultatul Probei Interviu pentru concursul de promovare organizat indata de 19.04.2023 - proba scrisa pentru postul de Sef Serviciu - ServiciulAchizitii Publice

Rezultatele finale pentru concursul de promovare organizat in data de19.04.2023 - proba scrisa pentru postul de Sef Serviciu - Serviciul Achizitii Publice