Hotararile Consiliului Local

HCL nr. 34-07.02.2023

Hotărârea nr. 34/07.02.2023 privind aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Şcolii Gimnaziale Petrache Poenaru, în cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 450 de unități de învățământ preuniversitar...

HCL nr. 33-07.02.2023

Hotărârea nr. 33/07.02.2023 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 99/04.08.2022, cu modificările ulterioare, privind aprobarea derulării și finanțării, din bugetul local al Sectorului 5, a programului Școală după școală, în...

HCL nr. 32-07.02.2023

Hotărârea nr. 32/07.02.2023 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 226/28.12.2022 privind înființarea  Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică HCL nr. 32-07.02.2023

HCL nr. 31-07.02.2023

Hotărârea nr. 31/07.02.2023 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 225/28.12.2022 privind înființarea  Administrației Dezvoltare Urbană Sector 5 HCL nr. 31-07.02.2023

HCL 29-26.01.2023

Hotărârea nr. 29/26.01.2023 privind aprobarea Calendarului de proiecte al Complexului Multifuncțional „Sf. Andrei“ pentru anul 2023. HCL 29-26.01.2023

HCL 27-26.01.2023

Hotărârea nr. 27/26.01.2023 privind aprobarea Calendarului manifestărilor culturale ale Centrului Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru anul 2023. HCL 27-26.01.2023

HCL 26-26.01.2023

Hotărârea nr. 26/26.01.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 5 nr. 206/11.11.2022 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare si Funcționare și a Grilei de salarizare a Centrului Cultural și de...

HCL 25-26.01.2023

Hotărârea nr. 25/26.01.2023 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 64/10.04.2018 cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivelor de investitii ,,Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244,...

HCL 24-26.01.2023

Hotărârea nr. 24/26.01.2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și consolidare Grădinița nr. 244, Str. Humulești, nr. 31, Sector 5, București”. HCL 24-26.01.2023

HCL 23-26.01.2023

Hotărârea nr. 23/26.01.2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și consolidare Școala Gimnazială Grigore Tocilescu, nr. 132, str. Grigore Tocilescu, nr. 20, Sector 5, București”. HCL 23-26.01.2023

HCL 22-26.01.2023

Hotărârea nr. 22/26.01.2023 privind aprobarea proiectului “Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu – Corp A+B, Șos. Alexandriei , nr. 21, Sector 5, București”. HCL 22-26.01.2023

HCL 21-26.01.2023

Hotărârea nr. 21/26.01.2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitare si consolidare Gradinita nr. 54, Calea Ferentari, nr. 96, Sector 5, București”. HCL 21-26.01.2023

HCL 20-26.01.2023

Hotărârea nr. 20/26.01.2023 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și consolidare Gradinița nr. 269, str. Constantin Miculescu, nr. 12, Sector 5, București”. HCL 20-26.01.2023

HCL 19-26.01.2023

Hotărârea nr. 19/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare și consolidare Școala Gimnazială Mircea Sântimbreanu Corp A+B, Șos. Alexandriei, nr. 21, Sector 5, București”. HCL...

HCL 18-26.01.2023

Hotărârea nr. 18/26.01.2023 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 70/16.04.2018 cu modificările și completările ulterioare, în vederea realizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare și consolidare Școala Gimnazială...

HCL 16-26.01.2023

Hotărârea nr. 16/26.01.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții regenerarea urbană pentru zona străzii Pricopan ( delimitată de arterele Str. Pecineaga-Str. Dunavăț) zona străzii Pecineaga ( delimitată de arterele Șos....