HCL nr. 32-07.02.2023

Hotărârea nr. 32/07.02.2023 pentru completarea H.C.L. Sector 5 nr. 226/28.12.2022 privind înființarea  Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5 ca serviciu public de interes local cu personalitate juridică

HCL nr. 32-07.02.2023